Golf

 

 

 

 

Sport z tradycjami – golf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istota bezpieczeństwa i ładu publicznego

Zachowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z podstawowych wymogów

efektywnego funkcjonowania dowolnego państwa. Służby mundurowe, a zatem także Policja odgrywają w owym procesie niemałą rolę. W związku z tym na samym początku trzeba zwrócić uwagę na ustawowy obowiązek funkcjonariuszy, jakim jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i publicznej komunikacji, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania .

Następny istotny aspekt to materia samego bezpieczeństwa. J. Widacki definiuje bezpieczeństwo jako ,,stan, w którym nie są popełniane przestępstwa’’. Z kolei porządek publiczny to stan, w którym nie są popełniane wykroczenia.

Natomiast warto mieć na uwadze, że jest to tylko jedna z definicji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Próby tłumaczenia tych pojęć były niejednokrotnie podejmowane, jednakże zarówno prawo, jak i socjologia to twory, które ciągle ewoluują, w związku z czym ustanowienie jednej definicji tych zagadnień jest nader trudne.  Jednakże, zgłębiając literaturę można dojść do wniosku, że bezpieczeństwo to,,stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami’’.

https://testy-do-policji.pl/test-wiedzy-ogolnej-do-policji-2017-roku-jak-wygladal/